PN-EN IEC 62561-2:2018-04 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

Zakres

W niniejszej części IEC 62561 zostały sprecyzowane wymagania i badania, dotyczące:
– przewodów metalowych (innych niż przewody „naturalne”), stanowiących część układu zwodów i przewodów odprowadzających;
– metalowych uziomów, stanowiących część układu uziemiającego.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62561-2:2018-04/AC:2020-01P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04 - wersja polska
Tytuł Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
Data publikacji 23-01-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 62561-2:2018 [IDT], IEC 62561-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62561-2:2012 - wersja angielska
ICS 91.120.40