PN-EN 12794+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe

Zakres

Norma dotyczy prefabrykowanych pali fundamentowych żelbetowych i sprężonych, wytwarzanych z betonu zwykłego (zgodnie z definicją podaną w normie EN 206-1). W normie określono terminologię, wymagania, właściwości użytkowe, metody badań i postanowienia dotyczące oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12794+A1:2008/Ap1:2008P
View FilePN-EN 12794+A1:2008/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12794+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe
Data publikacji 18-06-2008
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 12794:2005+A1:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12794:2007 - wersja angielska
ICS 93.020, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 12794+A1:2008/AC:2009P, PN-EN 12794+A1:2008/Ap1:2008P