PN-EN 15050+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Elementy mostów

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych wykonywanych w fabryce i stosowanych w konstrukcjach mostowych, takich jak elementy płyty pomostu. Obejmuje elementy z betonu zwykłego (żelbetowe i sprężone), stosowane do budowy mostów dla ruchu drogowego, kolejowego i pieszego. Elementy pomostowe mogą stanowić kompletny segment pomostu lub jego części (belki, płyty, elementy żebrowe lub skrzynkowe). Kilka przykładów elementów których dotyczy pokazano w Załączniku A. Uwzględniono aspekty związane z trwałością. Niniejsza Norma Europejska dotyczy elementów prefabrykowanych wykonywanych w fabryce lub w pobliżu placu budowy w miejscu zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Założono, że jeśli elementy nie są produkowane w fabryce, warunki produkcji zapewniają taki sam poziom kontroli jakości jak w fabryce. Założono, że miejsce produkcji jest chronione przed deszczem, słońcem i wiatrem. Niektóre elementy są również ujęte w innych Normach Europejskich (np. belki, płyty). Niniejsza Norma Europejska dotyczy specyficznych aspektów zastosowania tych elementów w konstrukcjach mostowych. Zakres niniejszej Normy Europejskiej nie obejmuje: pali fundamentowych, pomostów, filarów, barier, odbojników, osłon, łuków i przepustów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15050+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Elementy mostów
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 15050:2007+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15050:2010 - wersja polska
ICS 93.040, 91.100.30