PN-EN ISO 8780-3:2000 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania do oceny dyspergowalności -- Dyspergowanie z zastosowaniem mieszadła szybkoobrotowego

Zakres

Opisano metodę dyspergowania pigmentów z zastosowaniem mieszadła szybkoobrotowego, w uzgodnionym spoiwie, do oceny dyspergowalności według norm serii PN-EN ISO 8781. Metoda ta jest ograniczona do dyspergowanych wsadów o umiarkowanie dużej lepkości, wynikającej z dużego stężenia spoiwa i/lub dużego stężenia pigmentu, co jest źródłem powstawania dużych sił ścinających. Wykaz informacji dodatkowych, wymaganych dla każdego zastosowania opisanej metody, podano w załączniku A (normatywnym)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8780-3:2000 - wersja polska
Tytuł Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania do oceny dyspergowalności -- Dyspergowanie z zastosowaniem mieszadła szybkoobrotowego
Data publikacji 03-07-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 8780-3:1995 [IDT], ISO 8780-3:1990 [IDT]
ICS 87.060.10