PN-EN ISO 787-7:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 7: Oznaczanie pozostałości na sicie -- Metoda z użyciem wody -- Procedura ręczna

Zakres

Ustalono ogólną metodę oznaczania pozostałości na sicie z próbki pigmentu lub wypełniacza, zdyspergowanej w wodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-7:2009 - wersja angielska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 7: Oznaczanie pozostałości na sicie -- Metoda z użyciem wody -- Procedura ręczna
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 24-06-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-7:2009 [IDT], ISO 787-7:2009 [IDT]
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska