PN-EN ISO 787-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-2:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 105 stopni C

Zakres

Opisano metodę oznaczenia zawartości substancji lotnych w próbce, w temperaturze 105 stopni C. Metodę tą można stosować tylko do materiałów, które są stabilne w 105 stopniach C. W przypadku materiałów, które są niestabilne w tej temperaturze, zaleca się warunki badania uzgodnić między zainteresowanymi stronami

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-2:2000 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 105 stopni C
Data publikacji 08-05-2000
Data wycofania 31-01-2022
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-2:1995 [IDT], ISO 787-2:1981 [IDT]
Zastępuje PN-C-04401-05:1993 - wersja polska, PN-C-04404-12:1987 - wersja polska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-2:2022-01 - wersja angielska