PN-EN ISO 4157-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków

Zakres

Podano wymagania dotyczące systemów i kodu oznaczeń dla budynków, w tym powierzchni, elementów budowlanych i komponentów. Podano definicje następujących terminów: pomieszczenie, nazwa pomieszczenia, numer pomieszczenia, oznaczenie pomieszczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4157-1:2001 - wersja polska
Tytuł Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
Data publikacji 06-11-2001
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 4157-1:1998 [IDT], ISO 4157-1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-01025:1970 - wersja polska
ICS 01.100.30