Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Zakres

Przedmiotem normy są jednobarwne oznaczenia graficzne oraz zasady ich stosowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych zwanych w dalszej treści normy rysunkami.
Symbole zawarte w niniejszej normie odnoszą się do pierwszego i drugiego stopnia dokładności.
Oznaczenia w skali większej niż 1:50 (trzeci stopień dokładności) należy rysować zależnie od potrzeby albo według stopnia drugiego albo zgodnie z kształtem (wyglądem) rzeczywistym.
Inne oznaczenia nie ujęte niniejszą normą należy wyjaśniać w opisie rysunku.
Przykłady zastosowania oznaczeń podano w załączniku 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01025:1970 - wersja polska
Tytuł Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
Data publikacji 23-12-1970
Data wycofania 01-06-2004
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01025:1960 - wersja polska
ICS 01.080.30, 91.080.01
Zastąpiona przez PN-N-01616:1982 - wersja polska, PN-EN ISO 4157-1:2001 - wersja polska, PN-B-01025:2004 - wersja polska, PN-EN ISO 4157-2:2001 - wersja polska