PN-B-01029:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Zakres

Podano ogólne zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Ustalono sposób wymiarowania elementów konstrukcyjnych, otworów okiennych i drzwiowych, kanałów na przekrojach poziomych, schodów i pochylni oraz elementów powtarzających się

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01029:2000 - wersja polska
Tytuł Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
Data publikacji 08-05-2000
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01029:1960 - wersja polska
ICS 01.100.30