PN-B-01027:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

Zakres

Podano oznaczenia graficzne i symbole słowno-literowe dotyczące obiektów budowlanych i urządzeń z nimi związanych, urządzeń komunikacji, ukształtowania terenu, zieleni i urządzeń terenowych, granic i linii regulacyjnych oraz wymiarowania stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01027:2002 - wersja polska
Tytuł Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
Data publikacji 11-07-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01027:1971 - wersja polska, PN-B-01035:1971 - wersja polska
ICS 01.100.30, 01.080.30, 91.020