PN-EN ISO 11091:2001 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

Zakres

Ustalono zasady ogólne, symbole graficzne i uproszczenia rysunkowe stosowane na projektach zagospodarowania terenu. Symbole graficzne oraz uproszczenia rysunkowe zwane są dalej układem oznaczeń. Podany w normach ISO układ oznaczeń, przeznaczony do wykorzystania w projektach zagospodarowania terenu, przedstawiono w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11091:2001 - wersja polska
Tytuł Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
Data publikacji 19-02-2001
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 11091:1999 [IDT], ISO 11091:1994 [IDT]
Zastępuje PN-B-01031:1962 - wersja polska
ICS 01.100.30, 01.080.30, 91.020