PN-EN 806-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Określono wymagane kwalifikacje i odpowiedzialność za planowanie, budowanie i użytkowanie instalacji wodociągowych. Podano terminy dotyczące systemów (13), części składowych (14), parametrów hydraulicznych (11) i konstrukcji (3). Podano skróty i symbole graficzne stosowane na rysunkach i rzutach

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 806-1:2004 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 25-05-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 806-1:2000 [IDT], EN 806-1:2000/A1:2001 [IDT]
ICS 91.140.60