PN-EN 806-3:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone

Zakres

Normę jest napisana w powiązaniu z EN 806-1 oraz EN 806-2 i dotyczy ona instalacji wodociągowych w budynkach. Opisano metodę obliczeniową wymiarowania przewodów dla typowej instalacji wodociągowej. W Normie nie objęto wymiarowania przewodów dla instalacji przeciwpożarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 806-3:2006 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone
Data publikacji 15-08-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 806-3:2006 [IDT]
ICS 91.140.60