PN-EN 806-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 5: Działanie i konserwacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i podano zalecenia dotyczące działania i konserwacji instalacji wody pitnej wewnątrz budynków i zewnętrznych systemów zaopatrzenia w wodę, ale w obrębie posesji zgodnych z EN 806-1

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 806-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 5: Działanie i konserwacja
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 806-5:2012 [IDT]
ICS 91.140.60