PN-EN 806-4:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 4: Instalacja

Zakres

Podano zalecenia i określono wymagania dotyczące montowania instalacji wody pitnej wewnątrz budynków i zewnętrznych systemów zaopatrzenia w wodę, w obrębie posesji (patrz EN 806-1). Norma dotyczy nowych instalacji, zmian oraz czynności naprawczych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 806-4:2010 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 4: Instalacja
Data publikacji 20-05-2010
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 806-4:2010 [IDT]
ICS 91.140.60