PN-EN 806-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 2: Projektowanie

Zakres

Podano zalecenia i wymagania w projektowaniu instalacji wodociagowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (patrz norma PN-EN 806-1) które należy stosować także w instalowaniu i naprawach

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 806-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 2: Projektowanie
Data publikacji 15-06-2005
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 806-2:2005 [IDT]
ICS 91.140.60