PN-EN 902:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek diwodoru

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko w odniesieniu do ditlenku diwodoru; nie odnosi się do mieszanin z innymi chemikaliami stosowanymi do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W dokumencie opisano właściwości ditlenku diwodoru oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się z substancją i jej stosowania (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 902:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek diwodoru
Data publikacji 21-06-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 902:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 902:2009 - wersja angielska
ICS 71.100.80