PN-EN ISO 9223:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ustanawia system klasyfikacji korozyjności atmosfery środowisk: definiuje kategorie korozyjności atmosfery środowisk na podstawie ubytków korozyjnych standardowych próbek w pierwszym roku; przedstawia funkcje dawka - odpowiedź służące do oszacowania kategorii korozyjności na podstawie wyliczonych ubytków korozyjnych w pierwszym roku korozji, umożliwia oszacowanie kategorii korozyjności na podstawie znajomości sytuacji miejscowego środowiskowa. Międzynarodowa Norma wyszczególnia kluczowe czynniki wpływające na szybkość korozji atmosferycznej korozji metali i stopów. Są to: temperatura, wilgoć powietrza, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki i aerozolem soli. Kompleks temperatura - wilgoć powietrza wyraża się jako czas zawilgocenia. Inne zanieczyszczenia (ozon, tlenki azotu, substancje pyłowe) mogą wpłynąć na korozyjność atmosfery ocenianej na podstawie jednorocznych ubytków korozyjnych, ale nie są rozważane jako decydujące w oszacowaniu korozyjności według tej Normy. Norma nie charakteryzuje korozyjności określonych specyficznych atmosfer, np. atmosfery w przemyśle chemicznym lub metalurgicznym. Sklasyfikowane kategorie korozyjności i wprowadzone poziomy zanieczyszczenia mogą być stosowane do technicznej i ekonomicznej analizy zagrożeń korozyjnych i dla racjonalnego wyboru środków ochrony przed korozją

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9223:2012 - wersja angielska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 9223:2012 [IDT], ISO 9223:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12500:2002 - wersja polska
ICS 77.060