PN-EN ISO 787-2:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 2: Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 105 stopni C

Zakres

Niniejszy dokument opisuje ogólną metodę oznaczenia ułamka masowego wyrażonego w procentach substancji lotnych w temperaturze 105 stopni C w próbce pigmentu lub wypełniacza.
Metodę tą można stosować w przypadku pigmentów i wypełniaczy, które są stabilne w 105 stopniach C.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-2:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 2: Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 105 stopni C
Data publikacji 31-01-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-2:2021 [IDT], ISO 787-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 787-2:2000 - wersja polska
ICS 87.060.10