PN-EN 12385-3:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono informacje dotyczące stosowania i konserwacji lin stalowych, które powinny być dostarczone przez wytwórcę lin lub powinny zostać podane w instrukcji wytwórcy dołączonej do maszyny, do elementów wyposażenia, lub do urządzenia, którego częścią jest lina stalowa. Szczególne zagrożenia objęte niniejszym dokumentem określono w Rozdziale 4. Dla lin stalowych stosowanych w osobowych kolejach linowych zgodnych z Częściami 8 i 9 dodatkowe informacje dotyczące stosowania i konserwacji podano w EN 12927. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i konserwacji zawiesi z lin stalowych podano w EN 13414-2. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do lin wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12385-3:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji
Data publikacji 27-05-2021
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 12385-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12385-3+A1:2008 - wersja polska
ICS 77.140.65