PN-EN 13155:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające

Zakres

W tym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących zdejmowalnych urządzeń chwytających do dźwigów, wciągników i ręcznie sterowanych urządzeń do przemieszczania ładunków, takich jak:
a) zaciski płytowe;
b) podnośniki próżniowe:
1) samozasysające;
2) bez samozasysania (pompa, zwężka Venturiego, turbina);
c) magnesy do podnoszenia:
1) elektromagnesy do podnoszenia (zasilane akumulatorowo i sieciowo);
2) magnesy trwałe do podnoszenia;
3) magnesy elektro-trwałe do podnoszenia;
d) belki do podnoszenia;
e) haki typu C;
f) widły do ​​podnoszenia;
g) zaciski;
h) systemy wkładek podnoszących do stosowania w betonie zwykłym,
jak określono w Rozdziale 3.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących:
– zdejmowalnych urządzeń chwytających do pracy w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi lub lekami, które wymagają, ze względów higienicznych, wysokiego poziomu czystości;
– zagrożeń wynikających z pracy, z określonymi materiałami niebezpiecznymi (np. materiałami wybuchowymi, gorącymi stopionymi masami, materiałami promieniującymi);
– zagrożeń spowodowanych pracą w atmosferze wybuchowej;
– zagrożeń spowodowanych przez hałas;
– zagrożeń związanych z podnoszeniem osób;
– zagrożeń elektrycznych;
– zagrożeń ze strony elementów hydraulicznych i pneumatycznych.
W przypadku zastosowań, związanych z wysokim ryzykiem, które nie zostały objęte niniejszą normą, wytyczne postępowania podano w EN 13001-2:2014, 4.3.2. Niniejszy dokument obejmuje dowód wytrzymałości statycznej, stabilności sprężystej i wytrzymałości zmęczeniowej. Ten dokument zasadniczo nie dotyczy urządzeń chwytających przeznaczonych do podnoszenia ładunku nad ludźmi. Niektóre urządzenia chwytające nadają się do tego celu, jeżeli są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia. W takich przypadkach dodatkowe zabezpieczenia są określone w wymaganiach szczegółowych. Niniejszy dokument nie obejmuje zawiesi, kadzi, trzpieni rozprężnych, czerpaków, chwytaków ani łyżek chwytakowych. Niniejszy dokument nie obejmuje zasilanych elektrycznie zawiesi belkowych do podnoszenia kontenerów, które wchodzą w zakres EN 15056. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do zdejmowalnych urządzeń chwytających wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13155:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające
Data publikacji 28-05-2021
Liczba stron 114
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13155:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13155+A2:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13155+A2:2009 - wersja angielska
ICS 53.020.30