PN-EN 13001-2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono oddziaływania i kombinacje obciążeń do obliczania skutków obciążenia, jako podstawę do potwierdzenia kompetencji żurawia i jego głównych elementów. Należy go stosować razem z innymi częściami ogólnymi normy wieloczęściowej EN 13001, patrz Załącznik E. W związku z tym, określają one warunki i wymagania dotyczące projektowania, w celu zapobiegania zagrożeniom mechanicznym żurawi i zapewniają metodę weryfikacji tych wymagań.
UWAGA Specyficzne wymagania dla poszczególnych typów żurawi są podane w odpowiednich Normach Europejskich dotyczących danego typu żurawia, patrz Załącznik E.
Poniżej znajduje się lista znaczących niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą spowodować zagrożenie dla osób podczas normalnego użytkowania i dającego się racjonalnie przewidzieć niewłaściwego użytkowania. W Rozdziale 4 tego dokumentu zapewniono środki mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych z następujących powodów:
a) sztywnej niestabilności korpusu żurawia lub jego części (przechylanie);
b) przekroczonej granicy wytrzymałości (plastyczności, skrajności, zmęczenia);
c) elastycznej niestabilności żurawia lub jego części lub elementów (wyboczenie, wybrzuszenie). Zagrożenia objęte tym dokumentem określono w Załączniku G. Dokument ten nie ma zastosowania do żurawi, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-2:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia
Data publikacji 11-08-2021
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-2:2014-10 - wersja angielska
ICS 53.020.20