PN-C-04604-02:1977 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości chromu -- Oznaczanie chromu ogólnego metodą kolorymetryczną z dwufenylokarbazydem

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania zawartości chromu ogólnego w wodzie i ściekach, w zakresie stężeń 0,01÷10 mg/l.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04604-02:1977 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości chromu -- Oznaczanie chromu ogólnego metodą kolorymetryczną z dwufenylokarbazydem
Data publikacji 21-05-1977
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04604-02:1972 - wersja polska
ICS 13.060.50