PN-C-04604-02:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04604-02:1977 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości chromu -- Oznaczanie chromu ogólnego metodą kolorymetryczną z dwufenylokarbazydem

Zakres

Oznaczanie zawartości chromu ogólnego w wodzie i ściekach polega na utlenieniu za pomocą nadmanganianu potasowego chromu trójwartościowego do sześciowartościowego, który reagując w środowisku kwaśnym z dwufenylokarbazydem daje czerwonofioletowe zabarwienie będące podstawą oznaczania kolorymetrycznego: wizualnie przez porównanie ze skalą wzorów lub przy pomocy fotokolorymetru. Intensywność powstałego zabarwienia jest proporcjonalna do stężenia chromu.
Metoda ma zastosowanie do oznaczania zawartości chromu ogólnego w wodzie i ściekach przy użyciu 50 cm3 próbki w zakresie:
0,01÷0,4 mg/dm3 przy pomiarze wizualnym,
0,03÷1,5 mg/dm3 przy pomiarze fotometrycznym.
Zakresy te można rozszerzyć do 10 mg/dm3 przez użycie do oznaczania mniejszej objętości próbki,

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04604-02:1972 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości chromu -- Oznaczanie chromu ogólnego metodą kolorymetryczną z dwufenylokarbazydem
Data publikacji 27-03-1972
Data wycofania 21-05-1977
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-C-04604-02:1977 - wersja polska