PN-EN 62366:2008/A1:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62366-1:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Urządzenia medyczne -- Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych

Zakres

Pierwsza edycja normy IEC 62366 została opublikowana w 2007 roku. Niniejsza Zmiana 1 zawiera obecnie potrzebne wymagania dotyczące urządzeń będących w użyciu, w których tzw. interfejs użytkownika jest niewiadomego pochodzenia. Dotyczy to wcześniej zaprojektowanych urządzeń medycznych, dla których nie ma zapisów procesu inżynierii użyteczności, dokonanych według niniejszej normy. Niniejsza Zmiana 1, w nowym Załączniku K podaje specyficzny sposób oceny interfejsu użytkownika nieznanego pochodzenia (UOUP), skorelowany z normą IEC 62366. Dodany jest schemat drzewa decyzyjnego dla stosowania Załącznika K do interfejsu użytkownika nieznanego pochodzenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62366:2008/A1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia medyczne -- Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych
Data publikacji 02-09-2015
Data wycofania 02-02-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 62366:2008/A1:2015 [IDT], IEC 62366:2007/AMD1:2014 [IDT]
ICS 11.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 62366-1:2015-07 - wersja angielska