PN-EN 13001-3-1+A2:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, którą należy stosować łącznie z EN 13001-1 i EN 13001-2 określono ogólne warunki, wymagania i metody, mające na etapie projektowania i poprzez teoretyczną weryfikację, zapobiec przyszłym uszkodzeniom mechanicznym dźwignic.
UWAGA Szczegółowe wymagania dotyczące konkretnych rodzajów dźwignic podano w odpowiednich – dla danego typu dźwignic – Normach Europejskich.
Poniżej znajduje się lista znaczących sytuacji zagrożenia i zdarzeń niebezpiecznych, które mogą powodować narażenie osób obsługujących dźwignice zgodnie z przeznaczeniem oraz w możliwych do przewidzenia przypadkach niewłaściwej obsługi. Rozdziały od 4 do 8 niniejszej normy są niezbędne w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka związanego z następującymi zagrożeniami:
a) przekroczenie granicy wytrzymałości (plastyczności, na ściskanie, na zmęczenie);
b) przekroczenie limitów temperatury materiału lub części;
c) utrata stateczności sprężystej dźwignicy lub jej części (wyboczenie, wybrzuszenie).
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje dźwignic wyprodukowanych przed dniem jej opublikowania i służy jako podstawa odniesienia dla Norm Europejskich dotyczących poszczególnych typów dźwignic (patrz Załącznik I).
UWAGA EN 13001-3-1 dotyczy wyłącznie metody stanów granicznych zgodnie z normą EN 13001-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-3-1+A2:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych
Data publikacji 15-05-2018
Liczba stron 118
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-3-1:2012+A2:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09 - wersja angielska
ICS 53.020.20