PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-3-1+A2:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska stosowana razem z EN 13001-1 i EN 13001-2 określa ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym dźwignic przez odpowiednie projektowania i weryfikację teoretyczną.
UWAGA Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów dźwignic podane są w odpowiednich Normach Europejskich dla danego typu dźwignic.
Poniżej znajduje się lista znaczących niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla osób obsługujących dźwignice zgodnie z przeznaczeniem oraz zaistniałych sytuacji wynikających z możliwej do przewidzenia niewłaściwej obsługi. Rozdziały od 4 do 8 niniejszej normy są niezbędne w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka związanego z następującymi zagrożeniami:
a) przekroczone granice wytrzymałości (plastyczności, na ściskanie, na zmęczenie);
b) przekroczenie limitów temperatury materiału lub części;
c) utrata stateczności sprężystej dźwignicy lub jej części (wyboczenie, wybrzuszenie).
Niniejsza Norma Europejska nie stosuje się do dźwignic wyprodukowanych przed dniem jej opublikowania i służy jako baza odniesienia dla Norm Europejskich dotyczących poszczególnych typów dźwignic (patrz Załącznik I).
UWAGA EN 13001-3-1 dotyczy tylko metody stanów granicznych zgodnie z normą EN 13001-1

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych
Data publikacji 16-09-2013
Data wycofania 15-05-2018
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-3-1:2012+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-3-1:2012 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-3-1+A2:2018-05 - wersja angielska