PN-EN IEC 61851-1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 61851 dotyczy wyposażenia zasilania EV przeznaczonego do ładowania elektrycznych pojazdów drogowych znamionowym napięciem zasilania prądu przemiennego do 1 000 V lub prądu stałego do 1 500 V oraz znamionowym napięciem wyjściowym prądu przemiennego do 1 000 V lub prądu stałego do 1 500 V.

Elektryczne pojazdy drogowe (EV) obejmują wszystkie pojazdy drogowe, łącznie z mającymi połączenie wtykowe hybrydowymi pojazdami drogowymi (PHEV), które całkowicie lub częściowo pobierają energię z pokładowych systemów ładowalnych magazynowania energii (RESS).

Niniejsza norma dotyczy także wyposażenia zasilania EV pobierającego energię z systemów magazynowania energii dostępnych na miejscu (np. baterii buforowych).

Zagadnienia zawarte w niniejszej normie obejmują:
• charakterystyki i warunki eksploatacyjne wyposażenia zasilania EV;
• specyfikację połączenia pomiędzy wyposażeniem zasilania EV i pojazdem elektrycznym;
• wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego dla wyposażenia zasilania EV.

Dodatkowe wymagania mogą mieć zastosowanie do wyposażenia zaprojektowanego dla specyficznych środowisk lub warunków, np.:
• wyposażenie zasilania EV znajdujące się w obszarach niebezpiecznych, gdzie obecne są: gaz łatwo palny lub opar i/lub materiały palne, paliwa lub inne substancje palne, lub materiały wybuchowe;
• wyposażenie zasilania EV zaprojektowane do instalowania na wysokości większej niż 2 000 m;
• wyposażenie zasilania EV przeznaczone do stosowania na pokładach statków;
Wymagania dla urządzeń elektrycznych i podzespołów stosowanych w wyposażeniu zasilania EV nie są objęte niniejszą normą i są zawarte w specyficznych normach dotyczących wyrobów.

Przewiduje się, że wymagania EMC dla wyposażenia zasilania EV będą zawarte w przyszłościowej normie IEC 61851-21-2 (w trakcie rozważania).

Wymagania dla dwukierunkowego przekazywania energii są w trakcie rozważań i nie są zawarte w tym wydaniu normy IEC 61851-1.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do;
• aspektów bezpieczeństwa związanych z utrzymaniem;
• ładowania trolejbusów, pojazdów kolejowych, ciągników przemysłowych oraz pojazdów zaprojektowanych zasadniczo do użytku terenowego;
• wyposażenia dotyczącego EV;
• wymagań EMC dla wyposażenia dotyczącego EV podczas połączenia, które są zawarte w normie IEC 61851-21-1;
• ładowania RESS poza pokładem EV;
• wyposażenia zasilania prądu stałego EV, które funkcjonuje specjalnie w oparciu o podwójną/wzmocnioną izolację lub ochronę klasy III przed porażeniem elektrycznym. Patrz norma IEC 61851-23 lub przyszłościowa norma wieloczęściowa IEC 61851-3.

Niniejsza seria IEC 61851 obejmuje całe wyposażenie zasilania EV, z wyjątkiem zintegrowanych z przewodem urządzeń sterowniczych i zabezpieczających do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD), które są objęte normą IEC 62752.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61851-1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-10-2019
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 61851-1:2019 [IDT], IEC 61851-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61851-1:2011 - wersja angielska
ICS 43.120