PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych -- Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem

Zakres

Niniejsza część IEC 61851 określa wymagania EMC dla pracujących poza pokładem podzespołów lub urządzeń systemów wykorzystywanych do zasilania lub ładowania pojazdów elektrycznych energią elektryczną poprzez przewodowe przesyłanie energii (CPT) ze znamionowym napięciem wejściowym, zgodnie z IEC 60038:2009, do 1 000 V prądu przemiennego lub do 1 500 V prądu stałego i z napięciem wyjściowym do 1 000 V prądu przemiennego lub do 1 500 V prądu stałego.
Niniejszy dokument obejmuje urządzenia ładowania pracujące poza pokładem dla trybów ładowania: 1, 2, 3 oraz 4, jak określono w IEC 61851-1:2017.
Tam, gdzie nie ma elektroniki ani systemów przełączania pomiędzy urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, kable są uważane za pasywne (łagodne) oraz są uznawane za spełniające wymagania niniejszego dokumentu dotyczące emisji i odporności bez jakiejkolwiek potrzeby przeprowadzenia badań.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do jakichkolwiek pokładowych podzespołów lub urządzeń ładowania oraz systemów zasilania energią będących częściami pojazdów elektrycznych. Wymagania EMC dla takiego wyposażenia są zawarte w IEC 61851-21-1:2017.
Uznaje się, że zgodność z wymaganiami niniejszego dokumentu dotyczącymi emisji i odporności jest potwierdzona, gdy może być wykazane, że badane wyposażenie (EUT) spełnia odpowiednie wartości graniczne, podczas badań typu w układzie pomiarowym zdefiniowanym w niniejszym dokumencie.
Wymagania dla systemów bezprzewodowego przesyłania energii (WPT) do pojazdów elektrycznych są zawarte w IEC 61980 (wszystkie części).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma zastępuje częściowo PN-EN 61851-21:2002
Numer PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 - wersja angielska
Tytuł System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych -- Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem
Data publikacji 03-09-2021
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 61851-21-2:2021 [IDT], IEC 61851-21-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61851-21:2002 - wersja angielska
ICS 43.120, 33.100.10