PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma kompatybilności elektromagnetycznej

Zakres

Niniejszy dokument określa metody pomiarów i charakterystyki techniczne urządzeń radiowych i związanego wyposażenia pomocniczego z wyłączeniem odbiorników radiofonicznych w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
.Specyfikacje techniczne odnoszące się do portu urządzenia radiowego i emisji promieniowanych z portu obudowy urządzenia radiowego i wyposażenia pomocniczego nie są objęte niniejszym dokumentem. Takie specyfikacje można zwykle znaleźć w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego.
UWAGA1: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.1(b) Dyrektywy 2014/53/EU [i.1] są podane w Załączniku A.
UWAGA 2: Inne normy mogą być stosowane w miejsce niniejszego dokumentu np. normy określonych wyrobów z serii ETSI EN 301 489 [i.13]

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma kompatybilności elektromagnetycznej
Data publikacji 14-07-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska
ICS 33.100.10