PN-EN 62196-2:2017-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62196-2:2023-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi

Zakres

Niniejsza część IEC 62196 dotyczy wtyczek, gniazd wtyczkowych, nasadek i wtyków pojazdowych ze stykami tulejkowo-kołkowymi o znormalizowanych konfiguracjach, zwanych dalej wyrobami. Mają one napięcie znamionowe robocze nie przekraczające 480 V a.c. o częstotliwości 50 do 60 Hz i prąd znamionowy nie przekraczający 63 A w układach trójfazowych lub 70 V w układach jednofazowych, do stosowania w przewodowym ładowaniu elektrycznych pojazdów drogowych.
Niniejsza część IEC 62196 dotyczy podstawowych wyrobów sprzęgających do zasilania pojazdu, jak podano w IEC 62196-1, i przewidzianych do stosowania w systemach ładowania przewodowego w obwodach wyszczególnionych w IEC 61851-1.
UWAGA 1 Pojazdy elektryczne (EV) obejmują wszystkie pojazdy drogowe, łącznie z wtykowymi pojazdami drogowymi hybrydowymi (PHEV), które czerpią całą lub część swojej energii z akumulatorów zainstalowanych w pojeździe RESS
Wyroby te są przeznaczone do stosowania w obwodach wyszczególnionych w IEC 61851-1:2010, pracujących przy różnych napięciach i częstotliwościach, i które mogą zawierać sygnały (ELV) bardzo niskiego napięcia oraz sygnały łączności.
Wyroby te mogą być stosowane do dwukierunkowego przesyłu energii (w opracowaniu).
Niniejsza norma dotyczy wyrobów przewidzianych do stosowania w temperaturze otoczenia zawierającej się w przedziale od -30 °C do +50 °C.
UWAGA 2 W następującym kraju, mogą mieć zastosowanie inne wymagania: NO.
UWAGA 3 W następującym kraju, stosuje się -35 °C: SE
Wyroby te są przewidziane tylko do przyłączania przewodów z żyłami miedzianymi lub ze stopów miedzi.
Nasadki i wtyki pojazdowe według niniejszej normy są przeznaczone do stosowania przy ładowaniu w trybach 1, 2 i 3, sytuacje B i C. Gniazda wtyczkowe i wtyczki według niniejszej normy są przewidziane do stosowania tylko w trybie ładowania 3, przypadek A i B.
Tryby i dozwolone połączenia wyszczególniono w IEC 62196-1:2014.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 23-11-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62196-2:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi
Data publikacji 01-06-2017
Data wycofania 17-07-2023
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62196-2:2017 [IDT], IEC 62196-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62196-2:2012/AC:2015-04 - wersja angielska, PN-EN 62196-2:2012/A12:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 62196-2:2012 - wersja angielska, PN-EN 62196-2:2012/A11:2013-06 - wersja angielska
ICS 43.120, 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62196-2:2023-07 - wersja angielska