PN-EN 61347-2-13:2015-04/A1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED

Zakres

We wszystkich rozdziałach i załącznikach usunięto datowane powołania na Część 1, zastępując je wydaniem niedatowanym, umożliwiając stosowanie ostatniej wersji normy IEC 61347-1. Dodano Rozdział 21, dotyczący sprawdzania maksymalnego napięcia wyjściowego w każdych warunkach obciążenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61347-2-13:2015-04/A1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED
Data publikacji 18-07-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 61347-2-13:2014/A1:2017 [IDT], IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016 [IDT]
ICS 29.140.99