PN-EN IEC 62031:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania ogólne i bezpieczeństwa modułów diod elektroluminescencyjnych (LED):
• niezintegrowanych modułów LED (modułów LEDni) i częściowo zintegrowanych modułów LED (modułów LEDsi) do pracy przy stałym napięciu, stałym prądzie lub stałej mocy;
• zintegrowanych modułów LED (modułów LEDi) do pracy przy prądzie stałym i napięciu nie przekraczającym 250 V lub przy prądzie zmiennym i napięciu nie przekraczającym 1 000 V o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
Moduły LED objęte zakresem niniejszej normy mogą być zintegrowane, wbudowane lub niezależne.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do lamp LED.
UWAGA Wymagania dotyczące wydajności modułów LED są określone w IEC 62717.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62031:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 13-08-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62031:2020 [IDT], IEC 62031:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62031:2010/A2:2015-04 - wersja angielska, PN-EN 62031:2010 - wersja polska, PN-EN 62031:2010/A1:2013-06 - wersja polska, PN-EN 62031:2010/A1:2013-06 - wersja angielska
ICS 29.140.99, 31.080.99