PN-EN ISO 8504-2:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metody obróbki strumieniowo-ściernej służące przygotowaniu powierzchni stalowych przed nakładaniem powłok z farb i podobnych produktów. Uwzględniono także informacje dotyczące efektywności poszczególnych metod i zakresu ich stosowania.
Opisano sprzęt, który ma być użyty, oraz procedurę, której należy przestrzegać.
UWAGA Przedstawione metody są przede wszystkim przewidziane dla stali gorącowalcowanej w celu usunięcia zgorzeliny walcowniczej, rdzy itd., ale mogą być także stosowane do stali zimnowalcowanej o wystarczającej grubości, aby wytrzymała odkształcenie wywołane uderzeniem ścierniwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8504-2:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna
Data publikacji 23-04-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8504-2:2019 [IDT], ISO 8504-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8504-2:2002 - wersja polska
ICS 25.220.10