PN-EN 61347-1:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części IEC 61347 podano wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do lamp przeznaczonych do stosowania przy zasilaniu napięciem prądu stałego (d.c.) do 250 V i /lub napięciem prądu przemiennego (a.c.) 50 Hz lub 60 Hz o wartości do 1 000 V.
Niniejsza norma dotyczy również urządzeń do lamp, które nie są jeszcze znormalizowane.
Badania podane w niniejszej normie są badaniami typu. Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń do lamp podczas produkcji.
Wymagania dotyczące paraopraw oświetleniowych podano w IEC 60598-1:2014 (patrz definicja 1.2.60).
Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń zapewniających bardzo niskie napięcie bezpieczne (zwane dalej SELV) podano w Załączniku L.
Można oczekiwać, że urządzenia do lamp spełniające wymagania niniejszej normy nie spowodują zagrożenia dla bezpieczeństwa przy zasilaniu między 90 % i 110 % ich znamionowego napięcia zasilającego,
w warunkach niezależnego stosowania, jak i pracy w oprawach oświetleniowych, spełniających wymagania normy bezpieczeństwa IEC 60598-1 i odpowiedniej części IEC 60598-2-xx, z lampami zgodnymi z właściwymi normami dotyczącymi lamp. Wymagania funkcjonalne mogą wymuszać bardziej obostrzone wartości graniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61347-1:2015-09 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
Data publikacji 12-01-2018
Liczba stron 122
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 61347-1:2015 [IDT], IEC 61347-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61347-1:2010/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 61347-1:2010/A1:2011 - wersja polska, PN-EN 61347-1:2010 - wersja polska, PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06 - wersja polska
ICS 29.140.99