PN-EN 61347-2-13:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED

Zakres

W niniejszej części IEC 61347 ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących, zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz i napięciu do 1 000 V oraz o częstotliwości wyjściowej mogącej różnić się od częstotliwości zasilania, współpracujących z modułami LED.
Urządzenia sterujące do modułów LED, których dotyczy niniejsza norma są zaprojektowane do dostarczania prądu o stałej wartości lub napięcia o stałej wartości przy napięciu SELV lub napięciach wyższych. Odchylenia od wykonań czysto prądowych lub czysto napięciowych nie wykluczają tych urządzeń z zakresu niniejszej normy.
Załączniki do IEC 61347-1 mające zastosowanie w niniejszej Części 2-13, w których używa się słowa „lampa” uważa się za dotyczące również modułów LED.
Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących typu SELV, podano w Załączniku I.
Wymagania funkcjonalne będą podane w normie IEC 62384.
Urządzenie sterujące wtyczkowe stanowiące część oprawy oświetleniowej, jako urządzenie wbudowane, określone jest wymaganiami dodatkowymi zawartymi w normie dotyczącej oprawy oświetleniowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61347-2-13:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED
Data publikacji 02-04-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 61347-2-13:2014 [IDT], IEC 61347-2-13:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61347-2-13:2008 - wersja polska, PN-EN 61347-2-13:2008/AC:2011 - wersja polska
ICS 29.140.99
Elementy dodatkowe PN-EN 61347-2-13:2015-04/A1:2017-07E