PN-EN 61347-1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części IEC 61347 podano wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do lamp przeznaczonych do stosowania przy zasilaniu napięciem d.c. do 250 V i /lub napięciem a.c. 50 Hz lub 60 Hz o wartości do 1 000 V.
Niniejsza norma dotyczy również urządzeń do lamp, które nie są jeszcze znormalizowane.
Badania według tej normy są badaniami typu. Do normy nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń do lamp w procesie produkcji.
Wymagania dotyczące paraopraw oświetleniowych są podane w IEC 60598-1:2014 (patrz definicja 1.2.60) .
Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń zapewniających bardzo niskie napięcie bezpieczne (zwane dalej SELV) podano w Załączniku L.
Można oczekiwać, że urządzenia do lamp spełniające wymagania niniejszej normy nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa przy zasilaniu między 90 % I 110 % ich znamionowego napięcia zasilającego, w warunkach niezależnego stosowania, jak i podczas pracy w oprawach oświetleniowych, spełniających wymagania normy bezpieczeństwa IEC 60598-1 I odpowiedniej części IEC 60598-2-xx, z lampami spełniającymi wymagania właściwych norm. Wymagania funkcjonalne mogą narzucać ostrzejsze granice.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61347-1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
Data publikacji 30-09-2015
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 61347-1:2015 [IDT], IEC 61347-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61347-1:2010/A1:2011 - wersja polska, PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 61347-1:2010/A2:2013-06 - wersja polska, PN-EN 61347-1:2010 - wersja polska, PN-EN 61347-1:2010/A1:2011 - wersja angielska
ICS 29.140.99
Elementy dodatkowe PN-EN 61347-1:2015-09/A1:2021-06E