PN-EN 62493:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Zakres

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do oceny sprzętu oświetleniowego w zakresie ekspozycji człowieka na działanie pól elektromagnetycznych. Ocenie podlegają wewnętrzne pola elektryczne indukowane na częstotliwości od 20 kHz do 10 MHz oraz współczynnik absorpcji swoistej (SAR) dla częstotliwości od 100 kHz do 300 MHz w otoczeniu sprzętu oświetleniowego.
Zakres normy obejmuje:
- każdy sprzęt oświetleniowy z podstawową funkcją wytwarzania i rozsyłu światła do ogólnych celów oświetleniowych, przeznaczony do zasilania zarówno z sieci elektrycznej niskiego napięcia, jak i zasilania z baterii, stosowany wewnątrz i/lub na zewnątrz;
- element świetlny wielofunkcyjnego urządzenia, gdy jedną z jego podstawowych funkcji jest oświetlenie;
- środki pomocnicze przeznaczone wyłącznie do stosowania ze sprzętem oświetleniowym;
- sprzęt oświetleniowy zawierający wewnętrzne nadajniki do bezprzewodowego połączenia lub sterowania.
Z zakresu normy wyłączono:
- sprzęt oświetleniowy dla statków powietrznych i lotnisk;
- sprzęt oświetleniowy dla pojazdów drogowych; (z wyjątkiem sprzętu oświetleniowego wykorzystywanego do oświetlania pomieszczeń pasażerskich w transporcie publicznym);
- sprzęt oświetleniowy dla rolnictwa;
- sprzęt oświetleniowy dla łodzi/statków;
- kserokopiarki, rzutniki slajdów;
- aparaturę, do której wymagania w zakresie pól elektromagnetycznych są określone w innych normach IEC.
UWAGA Metody opisane w niniejszej normie nie są odpowiednie do celów porównywania pól pochodzących z różnych urządzeń oświetleniowych.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do komponentów wbudowywanych w oprawy oświetleniowe, takich jak elektroniczne urządzenia sterujące.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62493:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych
Data publikacji 04-11-2015
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62493:2015 [IDT], IEC 62493:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62493:2010 - wersja angielska
ICS 17.240, 91.160.01