PN-EN 55015:2013-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 55015:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Zakres

Niniejsza norma dotyczy emisji zaburzeń o częstotliwościach radiowych (promieniowanych
i przewodzonych) od:
– wszystkich urządzeń oświetleniowych, których podstawową funkcją jest wytwarzanie i/lub rozsyłanie światła w celach oświetleniowych przewidzianych do zasilania z sieci elektrycznej niskiego napięcia albo z baterii;
– części oświetleniowej urządzeń wielofunkcyjnych, których jedną z podstawowych funkcji
jest oświetlenie;
– niezależnego wyposażenia pomocniczego do stosowania wyłącznie z urządzeniami oświetleniowymi;
– urządzeń wytwarzających promieniowanie UV i IR;
– neonowych szyldów reklamowych;
– oświetlenia ulicznego/iluminacyjnego, przewidzianego do użytku zewnętrznego;
– urządzeń oświetleniowych w środkach transportu (instalowanych w autobusach i pociągach).
Z zakresu niniejszej normy wyłączone są:
– urządzenia oświetleniowe pracujące w zakresach częstotliwości przydzielonych dla urządzeń PMNN ) (jak określono w Rezolucji nr 63 (1979) Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITUN ));
– urządzenia oświetleniowe w samolotach i portach lotniczych;
– urządzenia, dla których wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości radiowych są wyraźnie określone w innych normach CISPR.
UWAGA Przykładami są:
– urządzenia oświetleniowe wbudowane do innych urządzeń, na przykład oświetlenie skali lub wskaźniki neonowe;
– fotokopiarki;
– rzutniki;
– urządzenia oświetleniowe pojazdów drogowych.
Norma dotyczy zakresu częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz.
Urządzenia wielofunkcyjne, które są jednocześnie przedmiotem różnych rozdziałów tej normy i/lub innych norm, powinny spełniać wymagania podane w tych rozdziałach/normach w przypadkach działania odpowiadających im funkcji.
Poziomy dopuszczalne zaburzeń określone w niniejszej normie wyznaczono metodami statystycznymi,
tak aby były one racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia i jednocześnie zapewniły odpowiedni poziom ochrony służb radiowych i kompatybilność elektromagnetyczną. W wyjątkowych przypadkach mogą być konieczne dodatkowe środki ochrony.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55015:2013-10 - wersja polska
Tytuł Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
Data publikacji 30-07-2015
Data wycofania 21-11-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55015:2013 [IDT], CISPR 15:2013 [IDT], CISPR 15:2013/ISH2:2013 [IDT], CISPR 15:2013/ISH1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55015:2011/Ap1:2011 - wersja polska, PN-EN 55015:2011/A2:2011 - wersja polska, PN-EN 55015:2011 - wersja polska, PN-EN 55015:2011/A1:2011 - wersja polska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 55015:2019-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08P