PN-ISO 14066:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Gazy cieplarniane -- Wymagania dotyczące kompetencji dla zespołów walidujących i weryfikujących gazy cieplarniane

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące kompetencji zespołów walidujących i zespołów weryfikujących. Niniejsza Norma Międzynarodowa stanowi uzupełnienie wdrożenia ISO 14065. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest powiązana z żadnym konkretnym programem dotyczącym gazów cieplarnianych (GHG). Jeżeli dany program GHG ma zastosowanie, wymagania dotyczące kompetencji w ramach tego programu GHG są dodatkowe w stosunku do wymagań niniejszej Normy Międzynarodowej. UWAGA Wymagania dotyczące zarządzania i wspierania kompetencji personelu są określone w ISO 14065:2007, Rozdział 6.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 14066:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Wymagania dotyczące kompetencji dla zespołów walidujących i weryfikujących gazy cieplarniane
Data publikacji 16-11-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza ISO 14066:2011 [IDT]
ICS 13.020.40