PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady i wymagania oraz podano wytyczne do weryfikacji i walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych (GHG). Ma on zastosowanie do oświadczeń GHG dotyczących organizacji, projektu i wyrobu. Rodzina norm ISO 14060 nie jest związana z określonym programem GHG. Jeśli ma zastosowanie program GHG, wymagania tego programu GHG są dodatkowe w stosunku do wymagań rodziny norm ISO 14060.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wersja polska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych
Data publikacji 22-01-2021
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14064-3:2019 [IDT], ISO 14064-3:2019 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14064-3:2012 - wersja angielska, PN-ISO 14064-3:2008 - wersja polska
ICS 13.020.40