PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady i wymagania oraz podano wytyczne dotyczące kwantyfikowania, monitorowania i raportowania na poziomie projektu o zamierzonych działaniach, które mają spowodować redukcję emisji lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych (GHG). Zawiera wymagania dotyczące planowania projektu dotyczącego GHG, identyfikowania i wyboru źródeł GHG, pochłaniaczy i zbiorników (SSR) związanych z projektem i scenariuszem odniesienia, monitorowania, kwantyfikowania, dokumentowania i raportowania efektów projektu dotyczącego GHG oraz zarządzania jakością danych. Rodzina norm ISO 14060 jest neutralna w stosunku do programów dotyczących GHG. Jeżeli ma zastosowanie program dotyczący GHG, wymagania tego programu stanowią uzupełnienie wymagań rodziny norm ISO 14060

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14064-2:2019 [IDT], ISO 14064-2:2019 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-ISO 14064-2:2008 - wersja polska, PN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12 - wersja polska, PN-EN ISO 14064-2:2012 - wersja angielska
ICS 13.020.40