PN-EN ISO 14064-2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu

Zakres

W niniejszej części ISO 14064 określono zasady i wymagania oraz podano wytyczne dotyczące kwantyfikowania, monitorowania i raportowania na poziomie projektu o zamierzonych działaniach, które mają spowodować redukcję emisji lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych (GHG). Niniejsza część zawiera wymagania dotyczące planowania projektu dotyczącego GHG, identyfikowania i wyboru źródeł, pochłaniaczy i zbiorników GHG związanych z projektem i scenariuszem odniesienia, monitorowania, kwantyfikowania, dokumentowania i raportowania efektów projektu dotyczącego GHG oraz zarządzania jakością danych. ISO 14064 jest neutralna w stosunku do programów dotyczących GHG. Jeśli zastosowano program dotyczący GHG, wymagania tego programu są dodatkowe do wymagań ISO 14064. UWAGA Jeśli wymagania ISO 14064 nie pozwalają organizacji lub wnioskodawcy projektu dotyczącego GHG być zgodnym z wymaganiami programu dotyczącego GHG, wymagania programu dotyczącego GHG mają pierwszeństwo

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14064-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu
Data publikacji 04-05-2012
Data wycofania 02-07-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14064-2:2012 [IDT], ISO 14064-2:2006 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 07.060, 13.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - wersja angielska