PN-EN ISO 14064-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji

Zakres

W niniejszej części ISO 14064 określono zasady i wymagania dotyczące kwantyfikowania i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie organizacji. Niniejsza część zawiera wymagania dotyczące projektowania, opracowywania, zarządzania, raportowania oraz weryfikacji w odniesieniu do inwentaryzacji GHG organizacji. ISO 14064 jest neutralna w stosunku do programów dotyczących GHG. Jeśli zastosowano program dotyczący GHG, wymagania tego programu są dodatkowe do wymagań ISO 14064. UWAGA Jeśli wymagania ISO 14064 nie pozwalają organizacji lub wnioskodawcy projektu dotyczącego GHG być zgodnym z wymaganiami programu dotyczącego GHG, wymagania programu dotyczącego GHG mają pierwszeństwo

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14064-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji
Data publikacji 04-05-2012
Data wycofania 08-04-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14064-1:2012 [IDT], ISO 14064-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 07.060, 13.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-1:2019-04 - wersja angielska