PN-EN 280-2:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Podesty ruchome przejezdne -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do podnoszenia ładunku na rozkładanej konstrukcji podnoszącej i platformie roboczej

Zakres

W niniejszym dokumencie, który należy stosować łącznie z EN 280-1:2022, określono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla MEWP typu 1 grupy B wyposażonych w urządzenie do podnoszenia ładunku. Urządzenie podnoszące ładunek jest przeznaczone do podnoszenia zawieszonych ładunków wyłącznie w ramach zadania wykonywanego przez personel z podestu roboczego. Niniejsza norma dotyczy dodatkowych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń związanych z urządzeniami do podnoszenia ładunków na rozkładanej konstrukcji podnoszącej lub na platformie roboczej, gdy MEWP i urządzenie do podnoszenia ładunku są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są możliwe do przewidzenia przez producenta MEWP. Istotne zagrożenia objęte niniejszą normą są wymienione w Załączniku A.

Niniejszy dokument nie obejmuje:
a) użycia MEWP do podnoszenia osób jako zawieszonego ładunku;
b) użycia MEWP do podnoszenia zawieszonych ładunków ze stanowiska sterowania innego niż platforma robocza;
c) wymagań dotyczących akcesoriów do podnoszenia;
d) podnoszenia lub opuszczania zawieszonych ładunków w celu ogólnego przeładunku materiałów, jak wykonywany za pomocą żurawia;
e) MEWP zgodnych z EN 280-1:2022, 4.4.1.5 i/lub 4.4.1.6 (podwyższona stabilność i kryteria przeciążenia);
f) MEWP innych niż typ 1 grupa B.

Urządzeniem do podnoszenia ładunku mogą(-że) być:
g) stałe punkty mocowania ładunku na platformie roboczej lub na rozkładanej konstrukcji podnoszącej, gdzie ładunek może być umieszczony w zasięgu personelu na platformie;
h) sprzęt do podnoszenia lub opuszczania ładunku ze stacjonarną platformą. Sprzęt przymocowany jest do platformy roboczej lub rozkładanej konstrukcji i może mieć wysięgnik do podnoszenia ładunku.

UWAGA Sprzęt do podnoszenia może być zamocowany na stałe lub być zdejmowalny.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 280-2:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Podesty ruchome przejezdne -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do podnoszenia ładunku na rozkładanej konstrukcji podnoszącej i platformie roboczej
Data publikacji 22-07-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 280-2:2022 [IDT]
ICS 53.020.99