PN-EN 280-1:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Podesty ruchome przejezdne -- Część 1: Obliczenia projektowe -- Kryteria stateczności -- Budowa -- Bezpieczeństwo -- Badania i próby

Zakres

1.1 W niniejszej normie określono wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące wszystkich typów i rozmiarów podestów ruchomych przejezdnych (MEWP, patrz 3.1) przeznaczonych do przemieszczania osób na stanowiskach pracy, na których wykonują pracę z platformy roboczej (WP) przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą z platformy tylko w położeniu dostępu z poziomu gruntu lub z podwozia.

UWAGA Maszyny zaprojektowane do przemieszczania ładunków, które są wyposażone w platformy robocze będące wyposażeniem wymiennym są traktowane jako MEWP.

1.2 Niniejsza norma ma zastosowanie do obliczeń projektowych konstrukcji i kryteriów stateczności, konstrukcji, badań i testów bezpieczeństwa przed pierwszym oddaniem MEWP do użytku. Identyfikuje zagrożenia powstające podczas użytkowania MEWP i opisuje metody eliminowania lub zmniejszania tych zagrożeń.

W normie nie uwzględniono zagrożeń powstających z:
a) użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych;
b) pracy z platformy przy układach elektrycznych pod napięciem;
c) stosowania gazów sprężonych do elementów przenoszących obciążenie;
d) wchodzenia i schodzenia z platformy roboczej na zmiennych poziomach;
e) specyficznych zastosowań (np. kolej, statki) objętych krajowymi lub lokalnymi przepisami.

1.3 Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
a) maszyn obsługujących stałe przystanki (patrz np. EN 81-20:2020 i EN 81-50:2020, EN 12159:2012);
b) urządzeń przeciwpożarowych i ewakuacyjnych (patrz np. EN 1777:2010);
c) nieprowadzonych koszy roboczych zawieszonych na urządzeniach podnoszących (patrz np. EN 1808:2015);
d) urządzeń służących do podnoszenia stanowiska operatora na szynowych układnicach magazynowych (patrz EN 528:2021);
e) podestów ruchomych załadowczych (patrz EN 1756-1:2021 i EN 1756-2:2004+A1:2009);
f) pomostów ruchomych masztowych samowznoszących (patrz EN 1495:1997+A2:2009);
g) urządzeń w wesołych miasteczkach;
h) podnośników stołowych (patrz EN 1570-1:2011+A1:2014 i EN 1570-2:2016);
i) urządzeń do naziemnej obsługi samolotów (patrz np. EN 1915-1:2013 i EN 1915-2:2001+A1:2009);
j) urządzeń do podnoszenia stanowiska operatora na wózkach przemysłowych (patrz EN ISO 3691-3:2016).

1.4 Klasyfikacja:
MEWP dzielą się na dwie główne grupy:
a) Grupa A: MEWP, w których rzut pionowy środka powierzchni platformy we wszystkich konfiguracjach platformy przy maksymalnym nachyleniu podwozia określonym przez producenta zawsze znajduje się wewnątrz obrysu krawędzi wywrotu.
b) Grupa B: Wszystkie inne MEWP.

W odniesieniu do jazdy, MEWP dzielą się na trzy typy:
1) Typ 1: Dozwolona jest jazda MEWP tylko w położeniu transportowym;
2) Typ 2: Sterowanie jazdą z podniesioną platformą roboczą realizowane jest ze stanowiska sterowniczego na podwoziu;
3) Typ 3: Sterowanie jazdą z podniesioną platformą roboczą realizowane jest ze stanowiska sterowniczego na platformie roboczej.

UWAGA Typ 2 i typ 3 mogą być łączone.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 280-1:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Podesty ruchome przejezdne -- Część 1: Obliczenia projektowe -- Kryteria stateczności -- Budowa -- Bezpieczeństwo -- Badania i próby
Data publikacji 21-07-2022
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 280-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 280+A1:2015-11 - wersja angielska
ICS 53.020.99