PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 1: Tryskacze

Zakres

W Załączniku B zmieniono zapisy w podrozdziałach B.1.1 i B.2 oraz zmieniono Rysunek B.1 i pozycje 1,2,5 i 7 w objaśnieniach do Rysunku B.1

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 1: Tryskacze
Data publikacji 22-09-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.20