PN-EN 12259-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 1: Tryskacze

Zakres

Określono wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne dotyczące tryskaczy. Podano metody badań i zalecany program badań. Ustalono 27 terminów i ich definicje. Zawarto załącznik ZA dotyczący powiązania niniejszej normy z dyrektywą UE

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-1:2005 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 1: Tryskacze
Data publikacji 11-10-2005
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-1:1999 + A1:2001 [IDT], EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12259-1:2003 - wersja angielska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 12259-1:2005/A3:2006E, PN-EN 12259-1:2005/A3:2010P