PN-EN ISO 14064-3:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych

Zakres

W niniejszej części ISO 14064 określono zasady i wymagania oraz podano informacje dla prowadzących lub zarządzających walidacją lub weryfikacją asercji dotyczących gazu cieplarnianego (GHG). Można ją stosować do kwantyfikacji GHG organizacji lub projektów, obejmujących kwantyfikację GHG, monitorowanie i raportowanie wykonywane zgodnie z ISO 14064-1 lub ISO 14064-2. W niniejszej części ISO 14064 określono wymagania dotyczące wyboru walidatorów/weryfikatorów GHG, ustalenia poziomu pewności, celów, kryteriów i zakresu, określenia podejścia do walidacji/weryfikacji, oceny danych dotyczących GHG, informacji, systemów informacji i kontroli, oceny asercji dotyczących GHG i przygotowania oświadczeń walidacyjnych/weryfikacyjnych. ISO 14064 jest neutralna w stosunku do programów dotyczących GHG. Jeśli zastosowano program dotyczący GHG, wymagania tego programu są dodatkowe do wymagań ISO 14064. UWAGA Jeśli wymagania ISO 14064 nie pozwalają organizacji lub wnioskodawcy projektu dotyczącego GHG być zgodnym z wymaganiami programu dotyczącego GHG, wymagania programu dotyczącego GHG mają pierwszeństwo

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14064-3:2012 - wersja angielska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych
Data publikacji 04-05-2012
Data wycofania 02-07-2019
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14064-3:2012 [IDT], ISO 14064-3:2006 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 07.060, 13.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wersja polska