PN-ISO 14064-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu

Zakres

Wyspecyfikowano zasady i wymagania oraz podano wytyczne dotyczące określania ilościowego, monitorowania i raportowania działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie przedsięwzięcia. Zawarto wymagania dotyczące planowania przedsięwzięcia GHG, identyfikowania i wyboru źródeł GHG, pochłaniaczy i zbiorników istotnych dla przedsięwzięcia i scenariusza bazowego, monitorowania, określania ilościowego, dokumentowania i raportowania wyników przedsięwzięcia GHG oraz zarządzania jakością danych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 14064-2:2008 - wersja polska
Tytuł Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu
Data publikacji 11-07-2008
Data wycofania 02-07-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza ISO 14064-2:2006 [IDT]
ICS 13.020.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14064-2:2019-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12P